Optimalno upravljanje likvidnostnega tveganja

Optimalno upravljanje likvidnostnega tveganja

Optimalno upravljanje likvidnostnega tveganja

Optimalno upravljanje likvidnostnega tveganja omogoča organizacijam izpolnitev pogodbenih obveznosti, izogibanje izgubam zaradi prodaje naložb “za vsako ceno”, lažji dostop do refinanciranja, nižje pribitke za kreditno tveganje in možnost pridobivanja novih virov financiranja. Tudi vzdrževanje zaupanja poslovnih partnerjev je zelo pomemben dejavnik pri upravljanju likvidnostnega tveganja.

Najpogostejši ukrepi za zmanjšanje tveganja so sistem limitov in likvidnostni blažilniki. Le-ti povečujejo odpornost banke na likvidnostno tveganje. Vnaprej je težko napovedati, katere naložbe bodo v času krize izpostavljene šokom. Zato mora banka zagotoviti čim bolj raznovrstno strukturo virov financiranja in raznolik dostop do virov financiranja.

Kako optimalno upravljanje likvidnostnega tveganja poteka v praksi se preberite tukaj.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *