Obveznice i hedžing dužničkih portfolija

Obveznice i hedžing dužničkih portfolija
3.–4. april 2018., Beograd, In hotel
Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika. Predstavljeni će biti i instrumenti i metode koji se koriste za zaštitu obveznica.

Kotizacija: 330 EUR
Popust za grupe: 2 učesnika – 300 EUR / učesnika; 3 ili više učesnika – 260 EUR / učesnika

Prijave će se primati do 23. 3. 2018.


Detaljniji program seminara, prijava za seminar i infografike o obveznicama
Program seminara
Understanding Bonds
Obveznice
Hedžing
Hedžing
Derivati
Derivati

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *