Likvidnostno tveganje v bankah

Likvidnostno tveganje v bankah

Skrb za likvidnost predstavlja temelj bančnega poslovanja

Če želite izvedeti več o likvidnostnem tveganju, likvidnosti bank in podjetij na splošno ter o načinih upravljanja tega tveganja se prijavite na seminar, ki bo potekal 10. marca 2020, v hotelu Four Points by Sheraton v Ljubljani.

Seznanili vas bomo s sistemom, ki ga uporabljajo banke za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja.

Podrobno vam bomo predstavili upravljanje likvidnostnega tveganja, ki vključuje več faz. Na začetku moramo likvidnostno tveganje najprej ugotoviti in izmeriti, da bi ga v nadaljevanju lahko uspešno upravljali. Pri upravljanju likvidnostnega tveganja je še posebej pomembno natančno načrtovanje denarnih tokov, tako na aktivi, kot na pasivi, upoštevati pa moramo tudi izvenbilančne postavke in pogojne obveznosti. Na likvidnostno tveganje ima precejšen vpliv tudi tveganje ugleda.

Likvidnostno tveganje lahko bistveno zmanjšamo s sistemom limitov in likvidnostnimi blažilniki. Le-ti povečujejo odpornost banke na likvidnostno tveganje v času krize. Ker je težko napovedati, katera sredstva bodo v času krize izgubile na svoji vrednosti ali pa bodo celo postala nelikvidna, mora banka svoja sredstva nalagati v raznovrstne naložbe. Poleg tega pa mora zagotoviti tudi raznovrstno strukturo virov financiranja in dostop do novih virov financiranja.

Preberite si več o likvidnosti in likvidnostnem tveganju

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *