Kombinirano izobraževanje

Kombinirano izobraževanje

Kombinirano izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Praktično gre za kombinacijo najboljšega, tako iz klasičnega kot iz e-izobraževanja. Kombinirano izobraževanje pa je tudi način izobraževanja, pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki in se mešajo različni učni slogi. Na eni strani pomeni to vključevanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja, ko je to potrebno, po drugi strani pa tudi vključevanje najrazličnejših dejavnosti, nalog in preizkusov. Skupni cilj vseh teh dodatkov pa je popestritev izobraževanja.

Kaj sploh je kombinirano izobraževanje?

Ali ste že slišali od izvajalca izobraževanja naslednji stavek: “Nisem imel dovolj časa, da bi na izobraževanju povedal vse, kar je bilo nujno in potrebno!” To je klasična pritožba številnih izvajalcev, ki so omejeni s časom. In prav v tem primeru je kombinirano izobraževanje primerna rešitev. Le komunikacijsko tehnologijo moramo bolj učinkovito uporabiti.

Pri kombiniranem izobraževanju (Blended Learning) gre za kombinacijo klasičnega izobraževanja in e-izobraževanja. e-izobraževanje pa v tem primeru ne nadomešča povsem tradicionalnega izobraževanja. Kombinirano izobraževanje ponuja udeležencem priložnost, da so v interakciji z izvajalcem izobraževanja, poleg tega pa lahko sledijo še lastnemu tempu izobraževanja. Del, ki se nanaša na e-izobraževanje, je lahko v obliki predpripravljenih e-seminarjev, mikro izobraževanj, spletnih priročnikov, kvizov in e-preizkusov znanja. E-izobraževanje lahko zajema tudi avdio in video posnetke ter druga e-gradiva. Do vseh teh vsebin pa lahko udeleženci izobraževanja dostopajo od koderkoli, le da imajo na voljo povezavo s spletom.

Tehnološki napredek in spremembe v družbi zahtevajo od zaposlenih vedno večjo fleksibilnost in izpopolnjevanje ter posodabljanje spretnosti in znanja tudi po končanem formalnem izobraževanju.

Najbolj pogost primer kombiniranega izobraževanja je, ko se tradicionalno izobraževanje v učilnici dopolni še z e-izobraževanjem na daljavo. Izvajalec izobraževanja prične izobraževanje z uvodno predstavitvijo v učilnici, potem pa prek spleta posreduje dodatne e-vsebine udeležencem izobraževanja. V primeru kompleksnejših vsebin pa je primernejši ravno obratni potek. Na začetku so strukturirano podane osnove v obliki e-izobraževanja, ki se v nadaljevanju nadgrajujejo s klasičnim izobraževanjem v živo, na katerem lahko udeleženci dodatno diskutirajo na osnovi že pridobljenega znanja, hkrati pa testirajo razumevanje tega znanja.

Vseživljenjsko učenje in učinkovito izobraževanje sta ključ za bolj konkurenčno, na znanju bazirano družbo.

 

Prednosti, ki jih prinaša kombinirano izobraževanje

Zaradi kombiniranega učenja doživlja celotno izobraževanje hitro in veliko preobrazbo. Če so bili nekoč udeleženci seminarja omejeni na formalne programe izobraževanja v učilnici, lahko sedaj kombinirajo to izobraževanje z novimi didaktičnimi pripomočki in metodami, ki jih omogočajo sodobne telekomunikacijske tehnologije. Neprožne meje izobraževanja v učilnicah tako hitro izginjajo zaradi kombiniranih učnih rešitev. Zaradi navedenih prednosti bi večina celo mislila, da je kombinirano izobraževanje veliko dražje v primerjavi s klasičnim izobraževanjem. Vendar v praksi ni nujno tako.

Kombinirano izobraževanje lahko zmanjša stroške usposabljanja in ponuja večjo dinamičnost, pestrost in raznolikost.

 

Nasveti za uspešno kombinirano izobraževanje

Vendar pa uspešno kombinirano izobraževanje le ne nastane tako enostavno in hitro. Da bi lahko uspešno združili spletno in klasično izobraževanje morate ta razvoj skrbno načrtovati. V nadaljevanju vam bomo podrobneje predstavili nekaj nasvetov, ki se jih velja držati, da bi bilo kombinirano izobraževanje še bolj uspešno.

1. Opredelitev ciljev

Cilj vašega kombiniranega izobraževanja mora delovati kot plan. Če izobraževalni cilji niso dovolj jasni ali pa če vsebina izobraževanja ni primerna, usposabljanje ne bo uspešno. Nedomišljene in napačne poteze lahko ogrozijo celoten program. Če pa so učni cilji jasni, postane tudi vsebina bolj pomembna in tudi načrtovano kombinirano izobraževanje bo izpolnilo svoj cilj. Jasno postane tudi, kaj je od obstoječega klasičnega izobraževanja mogoče preoblikovati v e-izobraževanje. Ne izgubljajte truda in časa z nepomembnimi vsebinami, ki slušateljem ne pomagajo doseči opredeljenega izobraževalnega cilja.

2. Določitev vsebine klasičnega in e-izobraževanja

Izjemno pomembna odločitev pri oblikovanju kombiniranega programa je tudi, katere dele izobraževanja je potrebno nujno izvesti v učilnici in kateri deli se bodo izvajali na spletu.

Primer: e-izobraževanje se uporabi za podajanje osnov, ki so izhodišče za bistvene informacije, ki jih bodo udeleženci izobraževanja dobili kasneje na klasičnem seminarju, ko bodo v interakciji z izvajalcem. Izvajalcu bodo lahko postavljali dodatna vprašanja za utrditev snovi. Z vprašanji bodo lahko tudi preverili, kako so razumeli podano snov. Po izobraževanju v učilnici pa sledi še serija mikro učnih modulov, ki se lahko uporabijo tudi kot osvežitveni treningi.

Mikro izobraževanje
Mikro izobraževanje je zelo primerno tudi za hitro osvežitev znanj.

 

Spodaj navajamo nekaj kazalcev, s pomočjo katerih se boste lažje odločili, katere module izobraževanja je bolje izvesti na spletu in katere v učilnici.

Klasično izobraževanje v učilnici izberite predvsem za teme, ki:

  • obravnavajo področja, ki imajo velik vpliv na poslovanje oziroma predstavljajo visoko tveganje za podjetje. Izvajalec izobraževanja mora v takem primeru preveriti, kako so bile informacije sprejete pri udeležencih izobraževanja,
  • zahtevajo interakcije iz oči v oči – usposabljanje vodstvenih kadrov ali prodajnega osebja,
  • zahtevajo prakso ali praktične vaje.

e-izobraževanje pa je primerno za teme, ki:

  • omogočajo samoocenjevanja za slušatelje ali
  • predstavljajo predhodno (oziroma nujno) izobraževanje pred izobraževanjem v živo.

Ko imate jasen načrt, kaj vključiti v izobraževanje v učilnici in kaj na spletu, ste lahko bolj mirni, saj bodo rezultati vašega izobraževalnega programa gotovo boljši.

3. Prava vprašanja

Postavljanje primernih vprašanj izvajalcu izobraževanja vam bo tudi pomagalo do pravega, predvsem pa varnega, načrt za uspešno kombinirano izobraževanje. Naj navedem samo nekaj primerov vprašanj, ki zahtevajo jasne odgovore:

  • Katere vsebine se bodo izvajale v obliki izobraževanja v učilnici in katere v obliki e-izobraževanja?
  • Ali ima izvajalec izobraževanja ustrezno infrastrukturo za izvedbo kombiniranega izobraževanja?
  • Kako bo kombinirano izobraževanje pomagalo reševati težave in zagate, ki ste jih imeli doslej s klasičnim izobraževanjem?

4. Prilagoditev izobraževanja

Pogosto vprašanje izvajalcu je tudi, kakšen je obseg prilagoditev, ki ga lahko ponudi v svojem kombiniranem izobraževanju. Kako sploh ponuditi specifične informacije, ki so prilagojene za določen oddelek v podjetju? S prilagoditvijo izobraževanja se seveda precej podaljša čas za pripravo izobraževanja. To pa lahko zamakne začetek izobraževanja precej v prihodnost. Seveda pa je takšno izobraževanje mnogo bolj uspešno in koristno z vidika slušatelja.

Vseživljenjsko učenje je vsakdanja izkušnja, ki povezuje neformalno in formalno učenje ter posamezniku pomaga razviti nove sposobnosti.

 

Kombinirano izobraževanje v praksi

Vse več podjetij priznava potrebo po prehodu na izkustveno in neformalno izobraževanje. Za taka podjetja je kombinirano izobraževanje odličen medij, saj zagotavlja dinamično in zanimivo usposabljanje, omogoča pa tudi prilagoditev glede na specifične potrebe slušateljev. Sodobno kombinirano izobraževanje lahko vključuje tudi mikro učenje, ki se lahko uporablja pred, med in po izobraževanju v učilnici.

Mikro izobraževanje

Mikro izobraževanje (Micro Learning) je način izobraževanja, ko se znanje posreduje na časovno zelo omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Primeri mikro izobraževanja so številne mikro lekcije, ki jih najdete v spletni knjižnici zunanjega izvajalca izobraževanj ali svojega podjetja. Znanja in podatki, ki jih potrebujejo zaposleni pri opravljanju svojega dela ali za pa za hitro reševanje pogostih vprašanj strank, so stalno dostopni v e-obliki. Običajno so te izobraževalne vsebine v obliki kratkih video posnetkov, infografik in kvizov. Koncept mikro učenja je primeren tako za osvežitev znanj, kot tudi za posodabljanje in pridobivanje novega znanja.

Povezave na zanimive in poučne članke

Druge uporabne povezave


 
Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *