Finančne novice


Finančni trgi
Finančni trgi so mehanizem, ki omogoča zbiranje kapitala (kapitalski trgi), mednarodno trgovino (valutni trg) in prenos tveganj (trg izvedenih instrumentov).
School and life
In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson.