Finančne novice


Mikro izobraževanje
Mikro izobraževanje (Micro Learning) je način izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno zelo omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način.
e-izobraževanje v prihodnosti
Prehod določenega dela usposabljanja na e-izobraževanje nudi veliko prednosti. Selitev celotnega usposabljanja na spletno izobraževanje pa na splošno ni zaželeno.
e-izobraževanje
e-izobraževanje postaja nuja. Spremenjeni pogoji obnašanja nas silijo v aktivnejšo, predvsem pa bolj praktično uporabo novih tehnologij.
Kombinirano izobraževanje
Kombinirano izobraževanje (Blended Learning) je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Njegova odločilna prednost pa je uporaba različnih učnih pripomočkov in raznolikost učnih slogov.