Finančna pismenost - znanje za uspeh

Finančna pismenost - znanje za uspeh

Finančna pismenost je izjemno pomembno znanje, ki ga potrebuje vsakdo za uspešno delo, razvoj in prihodnost. Nanaša se na sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. Finančna pismenost je celota znanj in sposobnosti, ki omogočajo informirane in kompetentne odločitve glede vseh vrst finančnih sredstev.

Kaj je finančna pismenost?

Finančna pismenost in osebne finance so v zadnjem času v središču pozornosti. V nekaterih finančno najbolj razvitih državah poskuša država celo spodbuditi finančno pismenost z vodenimi programi izobraževanja. Razumevanje osnovnih finančnih pojmov omogoča posameznikom, da vedo, kako uspešno krmariti v razburkanem finančnem okolju. Analize kažejo, da posamezniki, ki so se priučili finančne pismenosti, sprejemajo boljše finančne odločitve in so uspešnejši pri upravljanju denarja kot tisti, ki so brez ustrezne finančne izobrazbe.

Finančna pismenost je kombinacija splošne bralne in matematične pismenosti. Kaže se kot obveščenost o financah in finančnih trendih ter obvladovanju in razumevanju finančnih instrumentov in storitev, pojmov ter tveganj.

Finančna pismenost vključuje razumevanje osnovnih finančnih konceptov, kot so vrednost, časovna vrednost denarja, delovanje finančnega sistema, sposobnost izbire med različnimi naložbenimi priložnostmi, razumevanje finančnih tveganj in še bi lahko naštevali. Poleg tega vključuje finančna pismenost tudi sposobnost sprejemanja kompetentnih finančnih odločitev ter razprave o denarju in financah. Finančna pismenost je torej sposobnost branja, analiziranja, upravljanja in komuniciranja o osebnih financah. Seveda pa uspešno vodene osebne finance prispevajo tudi k materialnemu blagostanju celotne družbe.

Zakaj je finančna pismenost tako zelo pomembna?

Prav na vsakem koraku se srečujemo s številnimi dilemami, finančnimi vprašanji in finančnimi odločitvami. Od preprostega vsakodnevnega nakupovanja živil do izjemno zapletenih in pomembnih življenjskih odločitev, ki imajo tudi dolgotrajen učinek. Tako kot se moramo pogosto odločati, ali bomo plačevali s kartico ali z z gotovino se moramo občasno odločati tudi o tem, ali bomo varčevali in šele kasneje kupili hišo z zbranimi prihranki, ali pa bomo hišo kupili takoj in nakup financirali z najetim kreditom. Finančna pismenost je torej pomembno in uporabno znanje.

Sodobno življenje zahteva vedno več znanja. To velja tudi za finance. Finančno okolje se neprestano spreminja, obrestne mere in stroški padajo, vedno bolj preudarni moramo biti tudi zaradi pestre in agresivne ponudbe izdelkov. To velja tako za posameznike, bančnike in finančnike kot za podjetnike. Vsi potrebujemo več znanj, novih idej, veščin in strategij, da bi se lahko lažje in tudi bolj pravilno odločali glede vsakodnevnih finančnih vprašanj.
Ste že pomislili, kolikokrat na dan morate pomisliti na denar? Kam vložiti svoje prihranke, da bo prihodnost prijetna in predvsem varna. Kako omogočiti šolanje otrok, privarčevati za starost, hkrati pa živeti polno življenje. Če ste še podjetnik ali delate v finančnem sektorju, se število dilem in vprašanj hitro podvoji. Seveda so v takem primeru vprašanja kompleksnejša in zahtevajo precej več finančnega znanja.
Finančno znanje mora biti povezano tudi s sposobnostjo uspešnega ravnanja z denarjem. Finančna pismenost je skupek sposobnosti in znanj, ki omogočajo kompetentne finančne odločitve. Sestavljena je iz treh temeljnih področij: znanja (Knowledge), vedenja (Behaviour) in odnosa (Attitude) do financ.

Finančna nepismenost je nasprotje razumevanja financ. Kaže se v nezadostnih prihrankih, prezadolženosti, neustreznem načrtovanju prihodnost in slabi naložbeni politiki. Običajno si nihče ne želi priznati, da njegova finančna pismenost peša. To je razumljivo. Toda če želite imeti kontrolo nad svojimi financami, morete odpraviti šibkosti, ki se pojavljajo pri vaših finančnih odločitvah. Poglejmo si nekaj primerov.

  • Ali imate dobro oblikovan osebni proračun in vztrajate pri njem? Disciplina pri izoblikovanju in kasnejšem vzdrževanju proračuna gospodinjstva je eden od osrednjih korakov, ki jih lahko sprejmete kot posameznik, da bi bolj uspešno upravljali svoje finance. Brez plana porabe oziroma brez vztrajanja pri določenem planu pomeni, da se morate dodatno izobraziti glede denarja, predvsem pa glede varčevanja.
  • Ali ste v dolgovih? Če imate kredite, še posebej pa velja to za velike kredite, ki lahko ogrozijo vašo finančno prihodnost, je to prav gotovo rdeča luč. Potrebujete bolj nepopustljiv nabor finančnih smernic in tudi njihovo natančno sledenje. Osebni dolg je glavna prepreka pred finančno varnostjo. Kako se rešiti kreditov mora biti vaša prednostna naloga.
  • Imate sklad za neodložljive primere? Privarčevana sredstva morajo zadostovati za najmanj 3-6 mesecev. »Denar v nogavici« vam bo resnično pomagal v primeru nenadne izgubo službe, bolezni, hude poškodbe ali drugih nepričakovanih nesreč. Brez varnostne blazine boste prepuščeni nemilosti nesrečnih dogodkov. Seveda so tudi druga tveganja: da ne boste imeli dovolj denarja niti za plačilo najemnine, kredita, kaj šele, da bi si kaj privoščili. Razumevanje pomena »denarja v nogavici« in tudi njegovo vzdrževanje je osnova za vaše trdne in vzdržne osebne finance.
  • Ali razumete pomen spremembe obrestnih mer? Kaj so obrestne mere in kako delujejo? Kaj je časovna vrednost denarja in kaj kaže krivulja donosnosti? Če si v sili izposojate denar, po obrestnih merah kreditodajalca, brez razumevanja, kako odločilne posledice ima to v prihodnosti, verjetno težko trdite, da profesionalno obvladujete svoje osebne finance.
  • Ali razumete pomen zavarovanja? Zavarovalna polica za vaš dom, avto, zdravje in tudi vaše finančne investicije je nekaj, kar enostavno morate imeti. Zavarovanje bo obvarovalo vaše premoženje pred nesrečnimi dogodki, ki v hipu uničijo ves vaš dolgoletni trud. Brez primernega zavarovanja ste prepuščeni milosti in nemilosti negotove prihodnosti. V primeru bolj kompleksnih izpostavljenosti pa je razumevanje in zavedanje tveganj, pa tudi nujnost zavarovanja, še bolj pomembno.

 

Finančna pismenost v 5-ih korakih

Preberite si kratek članek Finančna pismenost v 5-ih korakih, v katerem je podrobneje opisano, kako sistematično do vašega uspeha. Kratko navodilo, kako resneje pristopiti financam in kako se jih hitro in smiselno naučiti. Na tej poti učenja boste gradili zaupanje vase in vaše finančno znanje, povečanje vašega premoženja pa bo samo rezultat uspešno prehojene poti.

Finančna pismenost - 5 korakov do vašega uspeha

Finančna pismenost – 5 korakov do vašega uspeha

 

Finančno izobraževanje

Finančno izobraževanje je proces, pri katerem posameznik izboljšuje svoje znanje in razumevanje financ. S tem namenom je bilo tudi ustanovljeno podjetje za finančno izobraževanje in usposabljanje Omega Finance. Finančno znanje želimo predstavili uporabnikom na kar najbolj preprost in praktičen način. Poleg začetniških finančnih izobraževanj (Finance za nefinančnike) ponujamo tudi klasična javna finančna izobraževanja, ki so namenjena udeležencem iz bank in podjetij. Organiziramo pa tudi zelo zahtevne seminarje za finančne profesionalce.

Naš cilj je čim boljša interpretacija finančne teorije za uspešno uporabo v praksi. Predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja financ povezujejo prakso s teorijo. Naša strast je spodbujanje posameznikov, podjetij in bank, da smotrno uporabljajo različne finančne instrumente, razvijajo rešitve za upravljanje tveganj ter usklajujejo svoje poslovanje z novimi zahtevami finančne regulative. Izobražujemo in usposabljamo udeležence iz številnih mednarodnih in regionalnih bank in podjetij, ki poslujejo na področju srednje in vzhodne Evrope. Pridružite se nam na prihajajočih javnih seminarjih in dodajte drobec v svoj mozaik finančnega znanja. Bodite finančno pismeni. Pridružite se nam tudi na družabnih omrežjih, da boste bolje obveščeni o novostih na področju financ in bančništva.

 

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *