Finančna pismenost - znanje za uspeh

Finančna pismenost - znanje za uspeh

Finančna pismenost je izjemno pomembno znanje, ki ga potrebuje vsakdo za uspešno delo, razvoj in prihodnost. Nanaša se na sposobnost uspešnega ravnanja z denarjem. Finančna pismenost je celota znanj in sposobnosti, ki omogočajo informirane in kompetentne odločitve glede vseh vrst finančnih sredstev.

Finančna pismenost in osebne finance so v zadnjem času v središču pozornosti. V nekaterih finančno najbolj razvitih državah poskuša država celo spodbuditi finančno pismenost z vodenimi programi izobraževanja.

Kaj je finančna pismenost?

Razumevanje osnovnih finančnih pojmov omogoča posameznikom, da vedo, kako uspešno krmariti v razburkanem finančnem okolju. Analize kažejo, da posamezniki, ki so se priučili finančne pismenosti, sprejemajo boljše finančne odločitve in so uspešnejši pri upravljanju denarja kot tisti, ki so brez ustrezne finančne izobrazbe.

Finančna pismenost vključuje razumevanje osnovnih finančnih konceptov, kot so vrednost, časovna vrednost denarja, delovanje finančnega sistema, sposobnost izbire med različnimi naložbenimi priložnostmi, razumevanje finančnih tveganj in še bi lahko naštevali. Poleg tega vključuje finančna pismenost tudi sposobnost sprejemanja kompetentnih finančnih odločitev ter razprave o denarju in financah.

Finančna pismenost je sposobnost branja, analiziranja, upravljanja in komuniciranja o osebnih financah. Seveda pa uspešno vodene osebne finance prispevajo tudi k materialnemu blagostanju celotne družbe.

Finančna pismenost v 5-ih korakih

Preberite si kratek članek Finančna pismenost v 5-ih korakih, v katerem je podrobneje opisano, kako sistematično do vašega uspeha. Kratko navodilo, kako resneje pristopiti financam in kako se jih hitro in smiselno naučiti. Na tej poti učenja boste gradili zaupanje vase in vaše finančno znanje, povečanje vašega premoženja pa bo samo rezultat uspešno prehojene poti.

Finančna pismenost - 5 korakov do vašega uspeha

Finančna pismenost – 5 korakov do vašega uspeha

 

Finančno izobraževanje

Finančno izobraževanje je proces, pri katerem posameznik izboljšuje svoje znanje in razumevanje financ.

S tem namenom je bilo tudi ustanovljeno podjetje za finančno izobraževanje in usposabljanje Omega Finance. Finančno znanje želimo predstavili uporabnikom na kar najbolj preprost in praktičen način. Poleg začetniških finančnih izobraževanj (Finance za nefinančnike) ponujamo tudi klasična javna finančna izobraževanja, ki so namenjena udeležencem iz bank in podjetij. Organiziramo pa tudi zelo zahtevne seminarje za finančne profesionalce.

Naš cilj je čim boljša interpretacija finančne teorije za uspešno uporabo v praksi. Predavatelji z bogatimi praktičnimi izkušnjami s področja financ povezujejo prakso s teorijo. Naša strast je spodbujanje posameznikov, podjetij in bank, da smotrno uporabljajo različne finančne instrumente, razvijajo rešitve za upravljanje tveganj ter usklajujejo svoje poslovanje z novimi zahtevami finančne regulative.

Izobražujemo in usposabljamo udeležence iz številnih mednarodnih in regionalnih bank in podjetij, ki poslujejo na področju srednje in vzhodne Evrope.

Pridružite se nam na prihajajočih javnih seminarjih in dodajte drobec v svoj mozaik finančnega znanja. Bodite finančno pismeni. Pridružite se nam tudi na družabnih omrežjih, da boste bolje obveščeni o novostih na področju financ in bančništva.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *