Loading Events

All Events

 • This event has passed.

Tečaj za borzne posrednike

8 October 2020 @ 9:00 am - 9 October 2020 @ 3:00 pm
490 EUR
Tečaj za borzne posrednike

Dvodnevni tečaj za borzne posrednike

Dogajanje na finančnih trgih in trgovanje s finančnimi instrumenti se izjemno hitro spreminjata, v zadnjih letih pa se je močno spremenila tudi zakonodaja, ki regulira to poslovanje. Na izobraževanju vas bomo seznanili z novostmi s področja finančnih trgov, z razvojem novih oblik trgovanja in z novostmi glede finančnih instrumentov. Udeleženci izobraževanja bodo osvojili nove, predvsem pa praktične informacije glede tržnih tveganj in načinov njihovega upravljanja. Predstavili vam bomo tudi spremembo finančne regulative.

Cilj seminarja

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti delovanje finančnih trgov in finančnih instrumentov ter poslovanje z njimi. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Sledil bo prikaz finančnih instrumentov in storitev ter različnih mest trgovanja. Na koncu bodo prikazane še politike, ki jih morajo imeti banke, ki ponujajo investicijske storitve svojim strankam. Tečaj za borzne posrednike je pripravljen v skladu z zahtevami Agencija za trg vrednostnih papirjev glede znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah. Zato morajo te osebe po končanem izobraževanju uspešno opraviti tudi preizkus znanja in usposobljenosti.

Vsebina seminarja?

 • Aktualni dogodki; gospodarska slika in delovanje kapitalskih trgov
 • Finančni trgi nekoč in danes
 • Regulatorni okvir instrumentov in storitev
 • Značilnosti finančnih instrumentov in storitev
 • Prikaz investicijskih storitev in zahtevana razčlenitev stroškov ter finančnih produktov in storitev banke
 • Prikaz in interpretacija razlike med realiziranimi in napovedanimi rezultati vlaganja
 • Podatki, ki so ključni za vlagatelje: prospekti, računovodski izkazi in drugi finančni podatki
 • Preglednost pred in po trgovanju
 • Podroben prikaz različnih mest trgovanja (regulirani trgi, večstranski sistemi trgovanja – MTF, organizirani sistemi trgovanja – OTF), OTC trga, algoritemskega trgovanja in sistematičnega internalizatorja
 • Osnovna načela vrednotenja finančnih instrumentov, primeri vrednotenja obveznic, delnic in zamenjav obrestnih mer
 • Tržna tveganja in načini za njihovo zavarovanje
 • Strategije in politike, ki jih morajo imeti institucije na področju trgovanja s finančnimi instrumenti
 • Navzkrižje interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti
 • Poslovna etika na kapitalskih trgih
 • Pooblastila pristojnih organov in sankcije

Komu je namenjen dvodnevni tečaj za borzne posrednike?

 • zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov
 • zaposlenim, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah
 • borznim posrednikom
 • upravljavcem, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti
 • osebam, ki opravljajo storitve investicijskega svetovanja
 • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
 • revizorjem in
 • vsem, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja s širokega področja finančnih trgov in instrumentov.

Način dela

Tečaj za borzne posrednike je sestavljen iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav in kratkih primerov. Poleg razlage nove zakonodaje bodo obravnavani tudi primeri iz prakse. Seminar je primeren za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje z zakonskimi zahtevami oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Popust za skupine

 • 3 in več udeležencev – 550 EUR / udeleženca


Jernej Doles

Izvajalec seminarja

Jernej Doles

Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih finančnih ustanovah. Pedagoške izkušnje pa je nadgradil tudi z delom v Izobraževalnem centru velike banke. Svoje vedenje o finančnih instrumentih, finančnih trgih, upravljanju finančnih tveganj in finančni regulativi posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini že skoraj dve desetletji. Kliknite tukaj za dodatne informacije o predavatelju.

Prijave sprejemamo še

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Details

Start:
8 October 2020 @ 9:00 am
End:
9 October 2020 @ 3:00 pm
Cost:
490 EUR
Event Category:
Event Tags:
, , , ,
Website:
https://www.omegafinance.si/blog/shop/financno-izobrazevanje/usposabljanje-za-borzne-posrednike/

Organizer

Omega Finance – The Professional Training & Coaching
Phone:
041 647 502
Email:
info@omegafinance.si
Website:
https://www.omegafinance.si/

Venue

Hotel Lovec, Bled
Ljubljanska cesta 6
Bled, 4260 Slovenia
+ Google Map
Phone:
04 620 41 00