Loading Events

All Events

 • This event has passed.

Obveznice i zaštita dužničkih portfolija

2 April 2020 @ 9:00 am - 3 April 2020 @ 3:00 pm
390 EUR
Obveznice i zaštita dužničkih portfolija

Obveznice i zaštita dužničkih portfolija

Tržište obveznica je vrlo veliko i raznoliko. Poslednjih godina su se povećali obim i kompleksnost tog tržišta, a to sa sobom nosi nove mogućnosti i rizike. Pored običnih strategija investiranja, menadžeri portfolija u poslednje vreme sve češće primenjuju i strategije za zaštitu portfolija.

Cilj seminara

Cilj seminara Obveznice i strategije za zaštitu dužničkih portfolija je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Sadržaj radionice:

 • Uvod u obveznice
 • Šta je obveznica?
 • Ko su emitenti, a ko investitori
 • Karakteristike obveznica
 • Klasifikacija obveznica
 • Emitovanje i izmirenje obveznica
 • Uloga agencija za kreditni rejting
 • Vrednovanje obveznica
 • Prinos obveznice: kuponski i trenutni prinos i prinos do dospeća
 • Vrednovanje obveznice između isplate kupona
 • Izračunavanje dospelih kamata
 • Čista i puna cena obveznica
 • Kriva prinosa i teorije krive
 • Analiza tržišnih rizika za obveznice
 • Trajanje (Duration)
 • Konveksnost (Convexity)
 • Uvod u derivative na obveznice
 • Zaštita portfolija obveznica od kamatnog rizika:
 • s državnim obveznicama
 • s fjučersima i
 • kamatnim svopovima

Radionica je namenjena:

 • trgovcima dužničkim hartijama od vrednosti
 • berzanskim posrednicima
 • menadžerima portfolija
 • komercijalistima
 • stručnim radnicima u oblasti računovodstva i rizika
 • revizorima

Način rada

Program radionice ne zahteva iskustvo iz oblasti poslovanja sa obveznicama, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Radionica je namenjena učesnicima koji još nisu stekli praktično iskustvo u toj oblasti, a takođe i trgovcima i menadžerima portfolija koji se obveznicama već bave, ali bi želeli da prošire svoje znanje i upoznaju nove tehnike trgovanja obveznicama i zaštite portfolija. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i posebno interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova obveznica do operativnih aspekata zaštite portfolija. Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Popust za grupe

• 2 učesnika 350 EUR / učesnika
• 3 ili više učesnika 310 EUR / učesnika

Jernej Doles

Izvođač seminara

Jernej Doles

Mag. Jernej Doles je dugo godina praktično trgovao različitim finansijskim instrumentima, što mu je pomoglo da razume njihovu logiku, logiku finansijskog sistema i rizike, koji su prisutni na finansijskim tržištima. Praktično znanje je redovno nadgrađivao školovanjem, uglavnom u stranim finansijskim institucijama. Pedagoško iskustvo je takođe unapredio tokom tri godine rada u Centru za obuku NLB. Svoje znanje u tim finansijskim oblastima već više od decenije prenosi drugim stručnjacima na različitim obrazovnim skupovima i konferencijama u Sloveniji i inostranstvu. Za više informacija o predavaču kliknite ovde.

Prijave na seminar prihvatamo još

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Uprkos opštem uverenju da su finansijski derivati povezani sa velikim rizikom, mi ćemo ih prikazati u sasvim drugačijem svetlu – kako se mogu korisno koristiti u praksi za smanjenje rizika.

Details

Start:
2 April 2020 @ 9:00 am
End:
3 April 2020 @ 3:00 pm
Cost:
390 EUR
Event Category:
Event Tags:

Organizer

Omega Finance – The Professional Training & Coaching
Phone:
041 647 502
Email:
info@omegafinance.si
Website:
https://www.omegafinance.si/

Venue

In hotel, Beograd
Bul. Arsenija Čarnojevića 56
Beograd, 11000 Serbia
Phone:
+381 11 3105300