Loading Events

All Events

Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

14 May @ 9:00 am - 15 May @ 3:00 pm
390 EUR
Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

Uprkos finansijskoj krizi, banke i preduzeća i dalje koriste valutne i kamatne derivate za zaštitu od rizika koji proističe iz njihovog svakodnevnog poslovanja. Međutim, preterana i nepromišljena upotreba tih instrumenata pre krize nas upozorava na to da je neophodno da zaista dobro poznajemo svoje poslovanje i rizike i da tek na osnovu toga treba da odredimo načine za njihovu zaštitu.

Cilj seminara

Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, njihovim vrednovanjem i sa praktičnim savetima za njihovo korišćenje u zaštiti i trgovanju.

Sadržaj seminara?

 • Valutni derivati
 • Valutni forvard (FX Forward)
 • Fjučers ugovor (FX Futures)
 • Valutni svop (FX Swap)
 • Valutna opcija (FX Option).
 • Kamatni derivati
 • Kamatni forvard (Forward/Forward)
 • Terminski ugovor o kamatnoj stopi (FRA)
 • Kamatni svop (IRS)
 • Kamatne opcije (IR Options).
 • Osnove derivata na akcije i akcijske indekse, te obveznice
 • Osnove vrednovanja pojedinih derivata
 • Izvedeni finansijski instrumenti u praksi

Seminar Izvedeni finansijski instrumenti u praksi namenjen je:

 • bankarima koji se bave upravljanjem rizicima ili bilansom banke ili preduzeća
 • rizničarima
 • trgovcima sa valutnim i kamatnim derivatima
 • trgovcima sa hartijama od vrednosti
 • komercijalistima koji nude različite bankarske produkte
 • stručnim radnicima u oblasti računovodstva
 • revizorima

Način rada

Program seminara ne zahteva iskustvo u oblasti izvedenih finansijskih instrumenata, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Seminar je namenjen učesnicima koji još nemaju praktična iskustva na tom području, kao i onima koji su već pokušali da koriste te instrumente u praksi. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i naročito interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova instrumenata do različitih operativnih vidika njihove primene. Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Popust za grupe

• 2 učesnika 350 EUR / učesnika
• 3 ili više učesnika 310 EUR / učesnika

Pored prikaza različitih tipova finansijskih derivata i osnova njihovog vrednovanja, na seminaru će se razmatrati u detalje i puno praktičnih primera korišćenja derivata za hedžing tržišnih rizika.


Izvedeni finansijski instrumenti u praksi – kratak video


Prijavite se za seminar i srešćete učesnike iz drugih banaka i preduzeća. Bićete u mogućnosti da razmenite iskustva i primere upotrebe derivata iz prakse.

Jernej Doles

Izvođač seminara

Jernej Doles

Mag. Jernej Doles je dugo godina praktično trgovao različitim finansijskim instrumentima, što mu je pomoglo da razume njihovu logiku, logiku finansijskog sistema i rizike, koji su prisutni na finansijskim tržištima. Praktično znanje je redovno nadgrađivao školovanjem, uglavnom u stranim finansijskim institucijama. Pedagoško iskustvo je takođe unapredio tokom tri godine rada u Centru za obuku NLB. Svoje znanje u tim finansijskim oblastima već više od decenije prenosi drugim stručnjacima na različitim obrazovnim skupovima i konferencijama u Sloveniji i inostranstvu. Za više informacija o predavaču kliknite ovde.

Prijave na seminar prihvatamo još

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Uprkos opštem uverenju da su finansijski derivati povezani sa velikim rizikom, mi ćemo ih prikazati u sasvim drugačijem svetlu – kako se mogu korisno koristiti u praksi za smanjenje rizika.

Details

Start:
14 May @ 9:00 am
End:
15 May @ 3:00 pm
Cost:
390 EUR
Event Category:
Website:
https://omegafin.info/2GXSKmt

Organizer

Omega Finance – The Professional Training & Coaching
Phone:
041 647 502
Email:
info@omegafinance.si
Website:
https://www.omegafinance.si/

Venue

In hotel, Beograd
Bul. Arsenija Čarnojevića 56
Beograd, 11000 Serbia
Phone:
+381 11 3105300