Loading Events

All Events

 • This event has passed.

Finančni instrumenti in tržna tveganja

28 May 2020 @ 9:00 am - 29 May 2020 @ 3:00 pm
490 EUR
Finančni instrumenti in tržna tveganja

Finančni instrumenti in tržna tveganja

Finančni trgi in finančni instrumenti igrajo pomembno vlogo v tržnih gospodarstvih. V zadnjih letih pa so se trgi, in z njimi tudi tržni udeleženci, precej spremenili. Zmanjšal se je obseg in spremenil način poslovanja. Za uspešno poslovanje na teh trgih pa je prav gotovo bolje, če vsi tržni udeleženci dobro razumejo široko paleto finančnih instrumentov, ki so na voljo. Le na ta način lahko izkoristijo vse prednosti in možnosti, ki jih posamezni instrumenti nudijo. Poslovanje na finančnih trgih pa po drugi strani prinaša tudi tveganja. Na srečo so tržna tveganja ena od najbolj raziskanih finančnih tveganj. Obstaja tudi široka paleta finančnih instrumentov in načinov za zmanjšanje tveganj. Včasih lahko tveganja tudi v celoti zavarujemo. Iz navedenega lahko ugotovimo, da se merjenju in upravljanju tržnih tveganj posveča vse več časa, sredstev in naporov.

Cilj izobraževanja

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Ogledali si bomo razloge za gibanja valutnih tečajev in obrestnih mer ter razložili pomen valutnih trgov v mednarodni trgovini. Nato bomo podrobneje spoznali kapitalske trge. Predstavljeni bodo glavni lastniški in dolžniški finančni instrumenti. Udeležence seminarja želimo seznaniti tudi z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Predstavljen bo podroben pregled upravljanja tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in sistemom limitov. Po predstavitvi in razpravi o posameznih vrstah tržnih tveganj bodo podrobneje predstavljeni tudi instrumenti in metode, ki se uporabljajo za upravljanje tveganj.

Vsebina seminarja?

 • Finančni trgi, finančni instrumenti, investicijske storitve in posli
 • Valutni in denarni trg
 • Lastniški in dolžniški finančni instrumenti
 • Tveganja in kapital banke
 • Tržna tveganja in njihovo merjenje
 • Instrumenti in strategije za zavarovanje pred tržnimi tveganji
 • Praktični primeri upravljanja tržnih tveganj

Komu je namenjen?

 • vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
 • bančnim uslužbencem in finančnikom v podjetjih, ki se pri svojem delu srečujejo z raznovrstnimi finančnimi posli in bi se radi seznanili z novimi načini obvladovanja tveganj,
 • borznim posrednikom in upravljavcem portfeljev,
 • revizorjem,
 • zaposlenim v področju financ, ki želijo pridobiti celovit in praktičen pogled na široko področje finančnih tveganj,
 • strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji in zaposlenim v računovodstvu,
 • in vsem drugim zainteresiranim uslužbencem, ki želijo osvežiti svoje finančno znanje oziroma poglobiti svoje vedenje o finančnih tveganjih.

Način dela

Seminar je sestavljen iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav, kratkih primerov in vaj. Primeren je za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Primeren je tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse. Predstavljeni bodo primeri dobrega in tudi slabega obvladovanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike obvladovanja tržnih tveganj. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Popust za skupine

 • 2 udeleženca – 220 EUR / udeleženca
 • 3 in več udeležencev – 200 EUR / udeleženca

Jernej Doles

Izvajalec seminarja

Jernej Doles

Mag. Jernej Doles je dolga leta praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. Praktična znanja je redno nadgrajeval s svojim izobraževanjem predvsem v tujih finančnih ustanovah. Pedagoške izkušnje pa je nadgradil tudi z delom v Izobraževalnem centru velike banke. Svoje vedenje o finančnih instrumentih, finančnih trgih, upravljanju finančnih tveganj in finančni regulativi posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini že skoraj dve desetletji. Kliknite tukaj za dodatne informacije o predavatelju

Prijave sprejemamo še

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Details

Start:
28 May 2020 @ 9:00 am
End:
29 May 2020 @ 3:00 pm
Cost:
490 EUR
Event Category:
Website:
https://www.omegafinance.si/blog/shop/ljubljana/financni-instrumenti-in-tveganja/

Organizer

Omega Finance – The Professional Training & Coaching
Phone:
041 647 502
Email:
info@omegafinance.si
Website:
https://www.omegafinance.si/

Venue

Hotel Lovec, Bled
Ljubljanska cesta 6
Bled, 4260 Slovenia
Phone:
04 620 41 00