Loading Events

All Events

Bazel III donosi bankama promene

4 February @ 9:00 am - 5 February @ 3:00 pm
390 EUR

Bazel III donosi bankama promene

Bazel III je nastao kao odgovor na finansijsku krizu poslednjih godina. Njegovo uvođenje u bankarsku praksu, koje treba da se realizuje u naredne četiri godine, svakako će promeniti razumevanje i merenje rizika. Najvažnije novine u postojećim bankarskim pravilima su povećanje kvaliteta i visine kapitala banaka, kao i novi globalni standardi likvidnosti.

Cilj seminara

Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama. Seminar ćemo početi sa istorijom međunarodne bankarske regulative, dakle sa regulativom Bazel I i Bazel II. Sledi Bazel III, u okviru kojeg će se razmatrati načini za povećanje kvaliteta, transparentnosti i visine kapitala. Videćemo kako se uvođenjem kontracikličnog kapitalnog amortizera smanjuje procikličnost. Bazel III uvodi novi globalni standard likvidnosti. Detaljnije ćemo pregledati novosti koje donosi i paket CRD IV za jačanje propisa europskog bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene nove mere za upravljanje rizikom i brojni kapitalski baferi, koji će biti postepeno uvedeni u narednih nekoliko godina. Na kraju ćemo razgovarati o praktičnim izazovima implementacije novih pravila. Razmotrićemo praktične primere iz bankarske prakse.

Sadržaj radionice:

 • Bazel III kao revizija Bazela II
 • Kriza i potreba za jačanjem globalnog kapitalnog okvira
 • Viši minimalni kapitalski standardi
 • Definicija kapitala
 • Uvođenje novih kapitalskih bafera
  • zaštitni kapitalski bafer (Capital conservation buffer)
  • kontraciklični kapitalski bafer(Countercyclical buffer)
 • Reforme propisa koji regulišu globalnu likvidnost
 • Uvođenje novih standarda likvidnosti
  • koeficijent pokrića likvidnosti (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
  • koeficijent neto stabilnog finansiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
 • Uvođenje stepena finansijskog leveridža
 • Novosti koje donosi CRD IV
 • Praktični primeri iz bankarske prakse

Seminar je namenjen:

 • menadžerima i stručnjacima sa područja upravljanja rizicima
 • osoblju koje izveštava regulatorna tela,
 • rizničarima,
 • zaposlenima u računovodstvu i internoj reviziji,
 • komercijalistima,
 • ostalim zaposlenim koji žele da se upoznaju sa novim standardima upravljanja bankarskim rizicima.

Način rada

Seminar je namenjen učesnicima koji su već suočeni s’ problemom i kompleksnošću novih kapitalnih standarda, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i širokog uticaja na poslovanje banaka. Pored interpretacije novih pravila o kapitalu banaka, kapitalnim amortizerima, likvidnosti i pokazateljima likvidnosti koje uvodi Bazel III, biće predstavljeni i primeri iz prakse velikih stranih banaka koje se novim propisima već prilagođavaju.

Popust za grupe

• 2 učesnika 350 EUR / učesnika
• 3 ili više učesnika 310 EUR / učesnika

Jernej Doles

Izvođač seminara

Jernej Doles

Mag. Jernej Doles je dugo godina praktično trgovao različitim finansijskim instrumentima, što mu je pomoglo da razume njihovu logiku, logiku finansijskog sistema i rizike, koji su prisutni na finansijskim tržištima. Praktično znanje je redovno nadgrađivao školovanjem, uglavnom u stranim finansijskim institucijama. Pedagoško iskustvo je takođe unapredio tokom tri godine rada u Centru za obuku NLB. Svoje znanje u tim finansijskim oblastima već više od decenije prenosi drugim stručnjacima na različitim obrazovnim skupovima i konferencijama u Sloveniji i inostranstvu. Za više informacija o predavaču kliknite ovde.

Prijave na seminar prihvatamo još

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)
Uprkos opštem uverenju da su finansijski derivati povezani sa velikim rizikom, mi ćemo ih prikazati u sasvim drugačijem svetlu – kako se mogu korisno koristiti u praksi za smanjenje rizika.

Details

Start:
4 February @ 9:00 am
End:
5 February @ 3:00 pm
Cost:
390 EUR
Event Category:
Event Tags:

Organizer

Omega Finance – The Professional Training & Coaching
Phone:
041 647 502
Email:
info@omegafinance.si
Website:
https://www.omegafinance.si/

Venue

In hotel, Beograd
Bul. Arsenija Čarnojevića 56
Beograd, 11000 Serbia
Phone:
+381 11 3105300